Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
Image

Nyheter fra Revisorkollegiet Accounting

28.08.2017 - Nyheter fra Regnskap Norge august 2017
Smart anvendelse av SAF-T-filen
SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører! I denne artikkelen ser vi nærmere på bruksområdene og opprinnelsen.

Tilordning av inntekt til riktig skattesubjekt
Normalt vil det være klart hvem en inntekt skal skattlegges hos. I noen tilfeller kan det imidlertid være tvil om hvem som er rette skattesubjekt.
I denne artikkelen ser vi på hvilke vurderinger som er relevante når en skal ta stilling til tilordning av inntekt. 

Ikke fradrag likevel for SkatteFUNN i selskap som utelukkende driver FoU for andre
FoU-prosjekt som er omtalt i forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vil ikke bli godkjent av Forskningsrådets SkatteFUNN-administrasjon.

28.06.2017 - Økonomibedriften AS fusjonert inn i RK Accounting AS
Økonomibedriften AS fusjonert inn i RK Accounting AS
Økonomibedriften AS er nå fusjonert inn i RK Accounting AS som igjen er en del av Revisorkollegiet!  For våre kunder blir det meste som før.  Du møter de samme menneskene i de samme lokalene, og kan få utført de samme tjenestene som før.  Det nye er at vi nå blir del av et kompetansehus med et større faglig miljø og større ressurser.  Vi gleder oss til et fortsatt hyggelig samarbeid!

28.06.2017 - Vi søker engasjert, erfaren medarbeider til spennende regnskaps- og revisjonsmiljø
Den vi søker blir en del av vårt faglige miljø som stiller sine regnskapsmessige/økonomiske kunnskaper til rådighet ovenfor våre kunder enten fra vårt kontor eller ute hos kunde. Arbeidssted - hovedsaklig Asker kontoret. Se stillingsannonsen på FINN med FINN-kode: 88579305 eller klikk her.

27.06.2017 - Vi har en gledelig nyhet å komme med!


RK Accounting blir nå en betydelig aktør på forvaltning av eiendom ved at vi nå overtar dette fra Eiendomssenteret AS fra og med 1 juli .  
Det gjør oss til en av distriktets største eiendomsforvaltere med 150 000 kvm nærings- og boarealer, samt ca. 740 leieforhold i porteføljen. 
Vi vil fortsatt bli å finne i de samme lokalene som Eiendomssenteret AS disponerer med de samme dyktige menneskene til å håndtere eiendom.
Men vi vil kunne tilby et større fagmiljø ved å bli en del av kompetansehuset Revisorkollegiet.  
I tillegg har vi inngått samarbeidsavtaler som gjør at vi kan ta på oss det fulle forvaltningsansvaret hvis det er ønskelig.

Se mer om forvaltning her.

26.06.2017 - Kundebrev utgave 2, 2017 fra Regnskap Norge
Last ned kundebrevet fra Regnskap Norge. Det er mye nyttig informasjon her.

Les bl.a. om:
 • Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt
 • Påminnelse om manglende årsregnskap
 • Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93.634 kroner
 • 1. juni stengte 50 skattekontorer
 • Skatte- og avgiftsendringer i rev. statsbudsjett
 • Gründere laget moderne jobbplattform for gründere
 • Ikke la deg lure av CEO-svindlere
 • Norge får nye personvernregler i 2018
 • Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
 • Nå blir det tillatt å arbeide mellom 21 og 23
 • Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner
 • Din nærmeste hjelper
 • Mange forenklinger i aksjeloven
 • Kravet om å redegjøre for status likestilling i årsberetningen oppheves

02.06.2017 - Nyheter fra Regnskap Norge uke 22, 2017
Ikke levert skattemelding for næringsdrivende purres 8. juni
Tvangsmulkt begynner å løpe fra 20. juni.

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – har du husket å beregne utgående merverdiavgift?
Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.

Fradragsrett for kostnader i virksomhet
En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser.

1. juni stenger 50 skattekontorer
Publikumsservice vil bli gitt ved 57 kontorer. Endringen får blant annet konsekvenser for id-kontrollen.

Altinn utsetter nedetid til helgen 16. til 19. juni
Utsettelsen kommer som følge av protester fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet.

31.05.2017 - Få kunnskap om hvilken ressurs regnskapsføreren er
Se filmene fra Regnskap Norge som viser tre næringsdrivende som gir regnskapsførerne sine en stor del av æren for at de lykkes. Gjennom filmene ser vi hva som driver dem og hvordan regnskapsførerne bistår - både i strategiske beslutninger og i hverdagen.

Se filmene her og bli bedre kjent med personene.
Tre næringsdrivende gir regnskapsførerne stor del av æren


03.04.2017 - Kundebrev fra Regnskap Norge utg. 1 - April 2017
Få mange nyttige tips i kundebrevet fra Regnskap Norge. Her kan du bl.a. få 11 tips og råd for å sjekke skatten din og om en ny tjeneste for å sjekke om foretaksnavn, domene og varemerke er ledig i ett søk på www.navnesok.no, pluss mye annet.

06.03.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge - uke 9, 2017
Ny lønnskode fra 2017 – trekk i lønn for ferie
Trekk i lønn for ferie skal ikke lenger skal rapporteres som reduksjon av fastlønn. I stedet skal trekket fremgå av egen kode for slikt trekk.

Varebil klasse 2 – mulig å bytte verdsettingsmetode for privat bruk likevel
Dersom det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, kan individuell verdsetting etter kilometersats velges fra og med første hele måned kjøreboken brukes.

Oversikt over viktige skatteendringer for 2016
Skattedirektoratet har oppsummert de viktigste endringene på skatteområdet i Sk-melding.

27.02.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge - uke 8, 2017
Slik sikrer du at kundene ikke blir ilagt tvangsmulkt
Regnskap Norge har laget en to minutters video som viser hvordan du kan søke opp varsler om tvangsmulkt i Altinn. 

A-ordningen viktigste kontrollvirkemiddel mot trygdesvindel i 2016
60 prosent av anmeldte trygdesvindelsaker ble avdekket som følge av a-ordningen.

Oversikt over kassasystemer med produkterklæring
Skattedirektoratet har publisert en oversikt over hvilke kassasystemer som oppfyller kravene til produkterklæring etter den nye kassasystemloven.

50 % flere hvitvaskingsmeldinger fra regnskapsførere i 2016
Økokrim tror økt kunnskap og fokus er årsak til den store økningen.

16.02.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge februar 2017
Aksjeselskaper som har søkt endring av forskuddsskatt i perioden 10.-12. januar må søke på nytt.
Innsendte søknader er tapt hos Skattedirektoratet.

Fristen for å levere oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende" nærmer seg
Oppdragsgivere som i 2016 har mottatt krav på honorar for utførte tjenester fra enkeltpersonforetak uten fast forretningssted, skal levere skjema RF-1321 innen 15. februar. Flere enn før omfattes nå av rapporteringsplikten.

Spørsmål og svar om tolldeklarasjonsoversikten
Tolletaten jobber med å få på plass org.nr. og navn på kunde til neste kjøring av varsler. Her finner du svar på flere spørsmål om deklarasjonsoversikten.

Usikker på om kundene dine har fått varsel om tvangsmulkt?
Det er flere metoder å følge opp status innlevering og mulig varsel om tvangsmulkt. Her får du tips.

Omsetning av bitcoin er unntatt mva
Regnskapsfører får IKKE kopi av varsler fra Skatteetaten (oppdatert)
Ny versjon av KS Komplett
 

03.02.2017 - Informasjon fra Skatteetaten
Informasjon fra Skatteetaten (Skatteinfo-1-2017) kan du laste ned her.
Du finner bl.a. informasjon om:
 • Endret sats for tvangsmulkt på tredjepartsopplysninger
 • Hva er fritatt for mva ved salg av ny elbil og elbilutstyr?
 • Bidra til raskere behandling av mva-meldingen
 • Mva - hvilke skjema skal jeg bruke?
 • Enklere å utveksle regnskapsmateriale
 • Hva er SAFT-T?
 • Ny deltakerrekort på årskonferansen
 • Husk å sjekke at det er produkterklæring på kassasystemet
 • Levere melding for slettet foretak?

27.01.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge januar 2017
Tvangsmulkt for manglende tredjepartsopplysninger halveres
Finansdepartementet har besluttet å redusere tvangsmulktsatsen fra to til ett rettsgebyr per dag.

Fersk erstatningsdom om styreansvar – likviditet, suffisiens og handleplikt
Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap fordi de ikke hadde ivaretatt sitt ansvar i tilstrekkelig grad og ikke overholdt handleplikten.

09.01.2017 - Revisorkollegiet Accounting søker erfaren medarbeider til spennende regnskaps- og revisjonsmiljø
Den vi søker blir en del av vårt faglige miljø som stiller sine regnskapsmessige/økonomiske kunnskaper til rådighet ovenfor våre kunder enten fra vårt kontor eller ute hos kunde. Arbeidssted - Drammen. Se annonsen på FINN. Tiltredelse 1.4.2017. FINN-kode: 88579305.

06.01.2017 - Informasjon fra Regnskap Norge januar 2017

Nye regler om personopplysninger skjerper kravene til regnskapsbransjen
Dagens bruk av teknologi med elektroniske spor og registreringspunkter krever et regelverk som hindrer misbruk. De nye reglene medfører utvidede plikter for regnskapsførere.
 

Endringer i bokføringsforskriften – ny kassasystemlov
Finansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2019 fastsatt endringer i bokføringsforskriften med tilpasninger til kravene i kassasystemlova med forskrift.
 

Rabatterte periodebilletter til kollektivtransport – skattemessige konsekvenser
Når rabatten har klar sammenheng med arbeidsforholdet er det skatteplikt for den ansatte. Det er ikke et vilkår at fordelen stammer direkte fra arbeidsgiver.
 

Skatteforvaltningsloven har fått egen håndbok

Lignings-ABC skifter til Skatte-ABC

A-melding for desember 2016 – tvangsmulkt først fra 25. januar
Finanstilsynet innhenter dokumentasjon på etterutdanning
Forskuddsutskrivingen for 2017

06.01.2017 - Følg RK Accounting AS på Facebook og LinkedIn
Revisorkollegiet Accounting har opprettet ny Facebook side. Gå inn på denne og lik siden, så får du nyttig informasjon også der.

Revisorkollegiet Accounting har nå en ny Facebook side

Vi har også opprettet LinkedIn side

02.01.2017 - RK ACCOUNTING AS - GASELLEBEDRIFT 2016

RK Accounting AS ble kåret til Gaselle-bedrift i 2016. Les mer om kåringen her.

RK Accounting - Gaselle-bedrift 2016

 

LENKER TIL FAGARTIKLER HOS REGNSKAP NORGE - DESEMBER 2016
 

Budsjettavtalen for 2017 – skatter og avgifter
Budsjettavtalen som flertallet på Stortinget fremforhandlet handler i stor grad om skatter og avgifter knyttet til bilbruk. Avtalen inneholder også andre viktige endringer.

Verdt å merke seg om bilgodtgjørelse
Bilbeskatningen endres stadig vekk. I likhet med hva som gjaldt for 2016, gjøres det viktige endringer i skatteplikten for 2017.

Nå må vi lære oss nye begreper innen skatt og avgift
Fra nyttår gjelder ny lov innen skatte- og avgiftsforvaltning, og med den kommer en rekke nye begreper. Gamle kjenninger som «selvangivelse» og «utskrift av ligning» forsvinner.

Årsoppgjøret 2016 – hva du må huske på
Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg på nytt. Her finner du noen råd om hva du som kunde bør huske på.

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering
Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. De økonomiske konsekvensene vil for de fleste oppleves som harde.

Forslag til forenklinger i aksjeloven
Her finner du en oppsummering av de mest sentrale endringsforslagene.

Fradrag for sponsing og reklamekostnader
I denne artikkelen tar vi for oss hvilke vurderinger som må ligge til grunn for å kunne trekke grensen mellom fradragsberettigede reklamekostnader og ikke fradragsberettiget sponsing.

Christine Lundberg Larsen, ny administrerende direktør i Regnskap Norge
Christine Lundberg Larsen (44) er ansatt som ny administrerende direktør. Lundberg Larsen har bakgrunn som revisor hos Pricewaterhouse Coopers og har hatt ulike roller i Gjensidige, senest som direktør for utgående salg.

Andre aktuelle artikler:

W:
H: