Hamburger
Send
Avbryt
Close
Image
12. Mars 2020
Publisert kl. 12.03.2020

Smitteforebygging i forbindelse med spredning av Coronaviruset

COVID-19-utbruddet har blitt erklært en pandemi, og Norske helsemyndigheter har gått ut med informasjon om smittevern for å forebygge og redusere spredningen av viruset.
 
Vi ønsker å bidra proaktivt med å forebygge smitte hos egne ansatte og våre klienter, og innfører derfor med umiddelbar virkning tiltak for å redusere spredning av smitte.
 
I den nærmeste tiden vil alle besøk ute hos klienter avlyses og vi vil i størst mulig grad utføre arbeid fra våre kontorer. I dag er regnskap og dokumentasjon i stor grad digitalisert og vi kan like effektivt utføre arbeidet uten å være ute hos klientene. Vi avlyser også all møteaktivitet i våre lokaler. Vi vil selvfølgelig være tilgjengelige på telefon, epost og andre elektroniske hjelpemidler.
 
I forbindelse med planlegging av revisjon tar vi kontakt for å avtale det praktiske omkring gjennomføringen.
 
Tiltakene vil gjelde inntil videre, og vurderes fortløpende basert på helsemyndighetenes råd, i første omgang frem til påske.
 
Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon dersom du har spørsmål.
W:
H: