Hamburger
Send
Avbryt
Close
Image
29. August 2019
Publisert kl. 29.08.2019

Frister for registrering i foretaksregisteret

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet 2019.
 
Elektroniske meldinger
 
Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober.
 
Gjennomføringsmelding og andre meldinger som kommer inn til Foretaksregisteret etter 12. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.
 
Melding på papir
 
Meldinger om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som sendes i posten bør være mottatt innen 1. oktober.
 
Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som kommer inn til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2019
 
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.
 
W:
H: