Hamburger
Send
Avbryt
Close
Image
12. Mai 2021
Publisert kl. 12.05.2021
Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen
I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen er hovedfokus Revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt tirsdag 11. mai.
 
I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer. ...
Les mer
Image
10. Mai 2021
Publisert kl. 10.05.2021
Krisepakke på 10,147 millioner kroner til Drammens næringsliv
Hovedhensikten med ordningen er å tildele virksomheter som direkte eller indirekte er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak, her under bedrifter som faller utenfor andre, tilrettelagte kompensasjonsordninger.
 
Drammen kommune har mottatt 10,147 millioner kroner fra Staten til fordeling til lokalt næringsliv. ...
Les mer
Image
19. April 2021
Publisert kl. 19.04.2021
Nyhetsbrev nr 4 fra Revisorforeningen
I denne månedens nyhetsbrev fra Revisorforeningen finner du nyttige tips og råd for utarbeidelse av skattemeldingen for både lønnstakere, pensjonister, personlige næringsdrivende og selskaper. Du vil også finne hvilke frister som gjelder for levering til skattemyndigheten og litt om skatteoppgjøret og hva du bør gjøre hvis du oppdager feil. ...
Les mer
Image
26. Mars 2021
Publisert kl. 26.03.2021
Krisepakke på 26,76 millioner kroner til Drammens Næringsliv
Drammen kommune har mottatt 26,76 millioner kroner til fordeling, for å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen. Formannskapet vedtok derfor den 16. mars at virksomheter som faller inn under fastsatte kriterier kan søke om støtte. ...
Les mer
Image
04. Mars 2021
Publisert kl. 04.03.2021
Nyhetsbrev nr 3 fra Revisorforeningen
I denne månedens nyhetsbrev fra Revisorforeningen ser vi på hvilke regler som gjelder for gjennomføring av generalforsamling i et aksjeselskap. ...
Les mer
Image
15. Februar 2021
Publisert kl. 15.02.2021
Nyhetsbrev nr 2 fra Revisorforeningen
I årets andre nyhetsbrev fra Revisorforeningen ser vi på den nye kompensasjonsordningen for næringslivet der staten kan gi et tilskudd til å dekke en andel av virksomhetens uunngåelige faste kostnader. Nyhetsbrevet inneholder også en oversikt over hvilke av de tidligere korona-støtteordningene som er blitt forlenget. ...
Les mer
Image
11. Januar 2021
Publisert kl. 11.01.2021
Nyhetsbrev fra Revisorforeningen
I årets første nyhetsbrev fra Revisorforeningen er det omtalt vedtatte skatte- og avgiftsendring for 2021 med hovedvekt på viktige endringer for personlige skattytere, samt viktige merverdiavgiftsendringer og andre avgiftsendringer for 2021. ...
Les mer
Image
16. Desember 2020
Publisert kl. 16.12.2020
Aksjonærregisteroppgaven
Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år. ...
Les mer
Image
07. Desember 2020
Publisert kl. 07.12.2020
Varelager - forberedelse til varetellingen
For å gjennomføre varetelling på en god og effektiv måte er det lurt med forberedelser og gode rutiner. Her er noe av de tingene du bør tenke på i forbindelse med telling av varelager til årsoppgjøret. ...
Les mer
Image
26. November 2020
Publisert kl. 26.11.2020
SAF-T regnskapsfiler

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner. ...

Les mer
Image
23. November 2020
Publisert kl. 23.11.2020
Avtale om nye koronatiltak for næringslivet

Regjeringspartiene og Frp har blitt enige om en ny kontantstøtteordning for perioden september 2020 – februar 2021 som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen. ...

Les mer
Image
09. November 2020
Publisert kl. 09.11.2020
Tvangsmulkt
Skatteetaten har ikke ilagt tvangsmulkt ved for sen innlevering av a-meldinger og mva-meldinger siden før koronaen kom i mars. Nå endrer det seg.
 
A-meldinger
 
For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke lever a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil. ...
Les mer
Image
05. November 2020
Publisert kl. 05.11.2020
Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes inn til Regnskapsregisteret
Regnskapsregisteret har tidligere varslet at aksjeselskaper og allmennaksjeselskapet etter planen skulle kunne rapportere mellombalanser til Regnskapsregisteret fra 1. oktober 2020. Nærings- og fiskeridepartementet har nå opplyst om at ikrafttredelse for lovendringer i forbindelse med mellombalanse er fra 1. januar 2021. ...
Les mer
Image
22. Oktober 2020
Publisert kl. 22.10.2020
Revisorkollegiet AS har inngått samarbeidsavtale med Økoservice AS i Hallingdal
Revisorkollegiet har i lang tid ønsket å få fotfeste i Hallingdal.  Dette er nå på plass.
Vi har inngått samarbeid med Økoservice AS som er lokalisert i Gjensidigebygget i Gol sentrum.  Økoservice AS er i dag et lite revisjonsselskap med to ansatte, herunder en nyansatt statsautorisert revisor med mange års erfaring. ...
Les mer
Image
19. Oktober 2020
Publisert kl. 19.10.2020
Kompensasjonsordningen
Kompensasjonsordningen har vært en midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, og er ment å gi en kompensasjon for faste uunngåelige kostnader hvis foretaket har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid19-utbruddet.
 
Mange har søkt, og mange har fått tilskudd i løpet av 2020. ...
Les mer
Image
16. Oktober 2020
Publisert kl. 16.10.2020
Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring - rettet mot bedrifter med mer enn 25 årsverk
For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen lyser Viken fylkeskommune ut en ny runde med ekstraordinær midler for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Denne ordningen er rettet mot bedrifter med mer enn 25 årsverk og det kan søkes om inntil kr 2 millioner i tilskudd. ...
Les mer
Image
13. Oktober 2020
Publisert kl. 13.10.2020
Redusert sats for mva fra 12 til 6 % videreføres ut året
Lav sats for persontransport, ferging av kjøretøyer, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre ble redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april. I første omgang gjald endringen frem til 31. oktober 2020. ...
Les mer
Image
08. Oktober 2020
Publisert kl. 08.10.2020
Statsbudsjettet 2021
Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem i går. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene.
 
Formuesskatt – Økt verdsettelsesrabatt for driftsmidler
 
Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten på arbeidende kapital, herunder aksjer, driftsmidler mv. og næringseiendom til 45 %. ...
Les mer
Image
29. September 2020
Publisert kl. 29.09.2020
Hjemmekontor og koronautbrudd
Etter koronautbruddet er det mange som har hjemmekontor, hele uker eller bare enkelte ukedager. Her er en oversikt over hva en bør være klar over når hjemmekontor blir en mer permanent del av arbeidsdagen. ...
Les mer
Image
22. September 2020
Publisert kl. 22.09.2020
Firmabil under permittering
Skattedirektoratet har nå kommet med en uttalelse om beskatning av firmabil under permittering som innebærer at en ansatt kan unngå beskatning selv om bilen står parkert hjemme.
 
Forutsetningen er at firmabilen ikke benyttes privat i perioden. ...
Les mer
Image
07. September 2020
Publisert kl. 07.09.2020
Frister for registrering i foretaksregisteret
Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet 2020.
 
Elektroniske meldinger
 
Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober. ...
Les mer
Image
31. August 2020
Publisert kl. 31.08.2020
Fortsatt orden i regnskapet
Det skjer endringer i Revisorkollegiet. En partner minus og en pluss. Det er stabilt!
 
Øivind Andersson er en av grunnleggerne av Revisorkollegiet. Med sin brede erfaring har han vært med på å prege selskapet gjennom mange år. ...
Les mer
Image
24. August 2020
Publisert kl. 24.08.2020
Fastsettelse av formuesverdi på eiendom for selskaper

Selskaper betaler ikke formuesskatt, men aksjonærene betaler formuesskatt av verdiene på aksjene i selskapet. Hvilke verdi som settes på de forskjellige eiendelene i selskapet vil derfor direkte påvirke aksjonærenes skatt. Fastsettelse av den skattemessige verdien på en eiendom vil derfor kunne påvirke aksjonærenes skatt betydelig. ...

Les mer
Image
10. August 2020
Publisert kl. 10.08.2020
Profesjonell skatterådgivning for din virksomhet

Ved å benytte deg av skatterådgivning kan du potensielt spare deg og din bedrift for unødvendige utgifter og effektivisere økonomien til virksomheten. ...

Les mer
Image
30. Juni 2020
Publisert kl. 30.06.2020
Ordinært utbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte: hva er hva?

Et aksjeselskap kan dele ut verdiene de tjener inn på ulike måter. En vanlig måte å gjøre dette på, er ved å dele ut utbytte til aksjonærene. Når et aksjeselskap gjør dette, skilles det mellom tre ulike former for utbytte. ...

Les mer
Image
15. Juni 2020
Publisert kl. 15.06.2020
Selskapsskatt
Selskapsskatt er den skatten virksomheten må betale av sitt overskudd. For 2019 betaler norske selskaper 22 prosent av sitt overskudd i selskapsskatt. Det kan være vanskelig å holde styr på skatteregler og forpliktelser. ...
Les mer
Image
04. Juni 2020
Publisert kl. 04.06.2020
Nye oppdateringer fra Revisorforeningen
I siste nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at det gjeninnføres legemelding ved lengre fravær. Vi tror det også kan være nyttig å laste ned veilederen for hjemmekontor som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet. ...
Les mer
Image
02. Juni 2020
Publisert kl. 02.06.2020
Optimalisering av selskapsstruktur – hvorfor det lønner seg

Over tid vil et selskap eller en virksomhet endre seg struktur- og innholdsmessig. Gjennom vekst, ekspandering, kutt og andre endringer vil strukturen i virksomheten bli annerledes, og potensielt ineffektiv og uoversiktlig. Ved å strukturere mer effektivt vil du kunne kutte ut unødvendige utgifter og poster. ...

Les mer
Image
21. April 2020
Publisert kl. 21.04.2020
Oppdatert informasjon om regelendringer pr 18/4 2020
I siste nyhetsbrev fra Revisorforeningen finner du en oppdatering om de aller siste tiltakene som er foreslått eller vedtatt for å avhjelpe forskjellige problemstillinger som har oppstått i forbindelse med koronakrisen.

Vi håper dette kan være til hjelp.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål. ...
Les mer
Image
14. April 2020
Publisert kl. 14.04.2020
Oppdatert informasjon om regelendringer
Det er i den siste tiden fremmet og vedtatt en rekke ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen vi er i nå. Noen av tiltakene gjelder allerede, andre vil bli vedtatt og tre i kraft på et senere tidspunkt.
 
Revisorforeningen har utarbeidet et nytt nyhetsbrev med de viktigste tiltakene.

Vi håper dette kan være til hjelp. ...
Les mer
Image
03. April 2020
Publisert kl. 03.04.2020
Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter
Regjeringen presenterte torsdag kveld et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai. ...
Les mer
Image
30. Mars 2020
Publisert kl. 30.03.2020
Nyttig informasjon om regelendringer i en utfordrende tid
I krisen næringslivet står i nå med inntektsbortfall og permitteringer, oppstår det mange spørsmål og praktiske utfordringer som løpende må håndteres.

Regjeringen og Stortinget har i ukene etter at koronakrisen rammet, fremmet og vedtatt en rekke ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. ...
Les mer
Image
16. Mars 2020
Publisert kl. 16.03.2020
Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med koronavirusutbruddet
Partiene på Stortinget ble mandag morgen enige om en krisepakke om økonomien. Tiltakene som er lagt frem er midlertidige ordninger inntil videre, og vil formelt bli behandlet i stortinget på torsdag. Endringen vil tre i kraft umiddelbart og utbetalinger vil skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. ...
Les mer
Image
12. Mars 2020
Publisert kl. 12.03.2020
Smitteforebygging i forbindelse med spredning av Coronaviruset
COVID-19-utbruddet har blitt erklært en pandemi, og Norske helsemyndigheter har gått ut med informasjon om smittevern for å forebygge og redusere spredningen av viruset. ...
Les mer
Image
09. Mars 2020
Publisert kl. 09.03.2020
Avtaler mellom eiere og aksjeselskap
Transaksjoner/avtaler av en viss størrelse mellom selskapet og visse nærstående er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av rette selskapsorgan.
 
Fra 1.1.2020 ble reglene for transaksjoner med nærstående i aksjeloven § 3-8 endret. ...
Les mer
Image
10. Februar 2020
Publisert kl. 10.02.2020
Seniorer i arbeidslivet
Flere og flere står lenger i arbeid, og det er flere ting å passe på for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her gir vi dere en oversikt over reglene som er viktige å være klar over. ...
Les mer
Image
03. Februar 2020
Publisert kl. 03.02.2020
Opplysningsplikt for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende
Har du husket å sende opplysninger til skattemyndighetene for kjøp fra selvstendige næringsdrivende?
 
Opplysningsplikt for utbetalinger til personlig næringsdrivende ...
Les mer
Image
27. Januar 2020
Publisert kl. 27.01.2020
Forskuddsskatt
Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Betaling av forskuddsskatt
Forskuddsskatt for AS forfaller til betaling i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. ...
Les mer
Image
20. Januar 2020
Publisert kl. 20.01.2020
Sammenstillingsoppgaven
Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2019 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2020. ...
Les mer
Image
13. Januar 2020
Publisert kl. 13.01.2020
Ny beregning kan gi feil skattetrekk
Nytt skattekort er nå tilgjengelig i altinn. Skatteetaten har siden i fjor benyttet en ny metode for å beregne hvor mye kan kommer til å tjene, og metoden kan føre til feil skatt. Hvis du tjener ekstra mye enkelte måneder kan det føre til et for høyt skattetrekk i 2020. ...
Les mer
Image
09. Januar 2020
Publisert kl. 09.01.2020
Aksjonærregisteroppgaven
Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.
 
I desember sendte skatteetaten ut en forhåndsutfylt oppgave. ...
Les mer
Image
02. Januar 2020
Publisert kl. 02.01.2020
Endringer fra 01.01.2020
Nytt år betyr ofte endringer i lover og regler og her har vi samlet noen av de som gjelder fra 1. januar 2020.
 
Nå slår de nye pendlerreglene inn for fullt
 
Å være pendler betyr at man må bo utenfor hjemmet på grunn av arbeidet. ...
Les mer
Image
19. Desember 2019
Publisert kl. 19.12.2019
Nytt i A-melding fra januar 2020
Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold.
 
I Enhetsregisteret er ditt foretak registrert med en hovedenhet. Hovedenheten har fått tildelt et organisasjonsnummer. ...
Les mer
Image
16. Desember 2019
Publisert kl. 16.12.2019
Tid for lønnsinnberetning
Etter at A-meldingen ble innført er det ikke lenger nødvendig med en egen lønnsinnberetning ved årsskiftet. Nå rapporteres lønn og andre ytelser løpende gjennom året. Det er allikevel ofte nødvendig å foreta noen tilleggsinnberetninger ved årsskiftet. ...
Les mer
Image
09. Desember 2019
Publisert kl. 09.12.2019
SAF-T (Standard Audit File-Tax) må være på plass til 01.01.2020
  • SAF-T utveksling av regnskapsmateriale, er obligatorisk for alle næringsdrivende også NUF selskaper fra og med 01.01.2020.  Det er svært vanskelig å få utsettelse med dette kravet. ...
Les mer
Image
04. Desember 2019
Publisert kl. 04.12.2019
Varetelling og dokumentasjon av varelager
For å gjennomføre varetelling på en god og effektiv måte er det lurt med forberedelser og gode rutiner. Her er noe av de tingene du bør tenke på i forbindelse med telling av varelager til årsoppgjøret. ...
Les mer
Image
25. November 2019
Publisert kl. 25.11.2019
FROKOSTSEMINAR 10. DESEMBER: AKSJEINSENTIVER TIL ANSATTE
Velkommen til frokostseminar om aksjeinsentiver til ansatte – praktiske løsninger og skattemessige konsekvenser.

Å tildele aksjer, opsjoner el. til sentrale ansatte i en bedrift kan være en effektiv måte å etablere et varig samarbeid med en felles motivasjon. ...
Les mer
Image
13. November 2019
Publisert kl. 13.11.2019
Halv skatt før jul
Det er snart jul og mange gleder seg til utbetaling av lønn med halv skatt. Men, når kan lønnen utbetales med halv skatt, og hvilken lønn kan man trekke halv skatt av?
 
Reglene om redusert forskuddstrekk sier at man er fritatt for skattetrekk for to uker, eller for en halv måned før jul. ...
Les mer
Image
28. Oktober 2019
Publisert kl. 28.10.2019
Julegaver, julebord og andre velferdstiltak
Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver spanderer julegaver og julebord på sine ansatte. Dette vil som regel være skattefritt for de ansatte, så lenge kostnadene holdes innenfor grensen for det som må betegnes som rimelige velferdstiltak. ...
Les mer
Image
14. Oktober 2019
Publisert kl. 14.10.2019
Standard dataformat for regnskapsopplysninger SAF-T
Er du klar for rapportering i SAF-T format?
 
Bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne gjengi bokførte opplysninger i et gitt standard format - SAF-T. ...
Les mer
Image
08. Oktober 2019
Publisert kl. 08.10.2019
STATSBUDSJETTET 2020
Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i går. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene:
 
Skattesatser
Skattesatsene beholdes i stor grad på samme nivå som i 2019. ...
Les mer
Image
24. September 2019
Publisert kl. 24.09.2019
Skal du lage budsjett for bedriften din, men er usikker på hvor du skal starte?
Hva er et budsjett?
Bedriften bør planlegge sine aktiviteter på kort og lang sikt.
De planlagte aktivitetene bør føre til inntekter og kostnader i perioden det planlegges (som forventes å gi overskudd). ...
Les mer
Image
09. September 2019
Publisert kl. 09.09.2019
Når firmabilen er en elbil
Flere og flere får nå elbil som firmabil. Alle kostnader som gjelder drivstoff, forsikringer og service dekkes normalt av arbeidsgiver når firmabilen går på fossilt drivstoff. Men hva når bilen går på strøm? Her er en kort oversikt over de viktigste reglene når firmabilen er en elbil. ...
Les mer
Image
29. August 2019
Publisert kl. 29.08.2019
Frister for registrering i foretaksregisteret
Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet 2019.
 
Elektroniske meldinger
 
Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober. ...
Les mer
Image
22. August 2019
Publisert kl. 22.08.2019
Syk i ferien? Hvilke rettigheter og plikter har jeg?
Endelig ferie, og du ser frem til å ha det gøy og koble av fra hverdagen. Men noen ganger blir det ikke som du har tenkt deg og sykdom ødelegger for planene. Ferieloven har reglene for hvilke rettigheter og hvilke plikter som gjelder. ...
Les mer
Image
14. August 2019
Publisert kl. 14.08.2019
Regnskapets sjekkliste: Dette må du ha i orden

Når det gjelder regnskap, er det mange frister å forholde seg til i løpet av et år. I årets første halvdel er det frister for innlevering av opplysninger nesten hele tiden. Grunnen til det er at fjorårets regnskap skal sluttføres, samtidig som årets regnskap påbegynnes. ...

Les mer
Image
05. August 2019
Publisert kl. 05.08.2019
Når trenger jeg revisor?

Uavhengig av om du driver et lite aksjeselskap eller er leder i en større bedrift med betydelig omsetning, bør du ha tenkt over hvorvidt det kan lønne seg for deg å ha en revisor. 

Det finnes en rekke lover og regler knyttet til dette med revisjon, og det kan til tider være vanskelig å få oversikt over feltet. ...

Les mer
Image
24. Juni 2019
Publisert kl. 24.06.2019
Dette bør inn i vurderingen når du velger regnskapsfører

Når du skal sette bort hele eller deler av økonomifunksjonen og regnskapsoppgavene til en ekstern samarbeidspartner, er det lurt å gjøre et gjennomtenkt valg. Mange ting skal klaffe, og du skal føle deg sikker på at virksomheten din er i trygge hender. ...

Les mer
Image
12. Juni 2019
Publisert kl. 12.06.2019
Rett til feriepenger

 

Feriepenger erstatter lønn når du har ferie. Ferieloven sikrer alle arbeidstakere rett til ferie og feriepenger. Ferietiden er uten lønn, og feriepenger skal derfor dekke lønnsbortfallet ved ferieavvikling.
 
Feriepengene beregnes av lønn du opptjente året før ferien avvikes. ...
Les mer
Image
11. Juni 2019
Publisert kl. 11.06.2019
Tenk på dette før du velger revisor

En revisors hovedfunksjon er å bekrefte selskapets årsregnskap. At kvaliteten på arbeidet revisoren utfører er god, bør være en selvfølge. Men det er også noen andre kriterier revisoren din bør oppfylle før du bestemmer deg. ...

Les mer
Image
27. Mai 2019
Publisert kl. 27.05.2019
Fra idé til bedrift

Sitter du med en liten gründerspire i magen og tenker at det snart er på tide å starte eget selskap? Har du tenkt igjennom økonomien ? Trenger du hjelp til å sette opp budsjett, snakke med banken ? Glem i så fall ikke å tenke nøye igjennom hvordan regnskapet skal føres og hvem som skal gjøre det. ...

Les mer
Image
15. Mai 2019
Publisert kl. 15.05.2019
Så enkelt bytter du revisor

Mange tror at det er både tidkrevende og kostbart å bytte revisor, og kvier seg derfor for å gjøre det. Derfor vil vi gjerne avklare et par ting, og informere om at å bytte revisor faktisk er veldig enkelt. ...

Les mer
Image
29. April 2019
Publisert kl. 29.04.2019
Fordelen ved å bruke et revisjons- og rådgivningsfirma

Uavhengig av om du driver et stort eller et lite selskap, er det mange fordeler med å bruke et revisjons- og rådgivningsfirma. Vi anbefaler i utgangspunktet alle å enten bruke en regnskapsfører eller å få regnskapet sitt gjennomgått og bekreftet av revisor. ...

Les mer
Image
15. April 2019
Publisert kl. 15.04.2019
Del oppgavene med regnskapsføreren din

Når du blir kunde hos oss, setter vi oss alltid ned sammen og blir enige om hvilke oppgaver vi skal utføre for deg. Dette gjør at du får frigjort tid til verdiskapning innen det du er god på. Men hvilke oppgaver vi skal utføre er vi svært fleksible på. ...

Les mer
Image
10. April 2019
Publisert kl. 10.04.2019
En personlig samarbeidspartner for Strømsgodset fotball

Audun Kleven er økonomisjef i Strømsgodset Fotball AS og sitter med det overordnede økonomiske ansvaret for selskapet. Det innebærer blant annet å følge opp budsjettansvarlig, produsere rapporter, delta i styremøter og jobbe med prognoser. ...

Les mer
Image
08. April 2019
Publisert kl. 08.04.2019
HAR DU RETT TIL LØNN PÅ «RØDE DAGER»?
Det er perioder i året med mange helligdager og mye fri. Men, hvordan er egentlig reglene? Har du rett til lønn på alle de røde dagene?
 
Mange er usikre på hva de har rett på og hvilke regler som gjelder for lønn på helligdager. ...
Les mer
Image
05. April 2019
Publisert kl. 05.04.2019
Et godt samarbeid med Revisorkollegiet

Hytteleverandøren Ålhytta holder til på Ål i Hallingdal og leverer hytter, basert på et fleksibelt modulsystem, til hele landet. Ofte er det mye å gjøre for den lokale bedriften og da er det trygt å ha en seriøs og tilgjengelig samarbeidspartner i ryggen som svarer på spørsmål relatert til regnskap. ...

Les mer
Image
01. April 2019
Publisert kl. 01.04.2019
Ta ingen sjanser - gi ansvaret til regnskapsføreren

Du tenker kanskje at det å føre regnskap er en enkel sak og at det tross alt bare handler om å føre noen tall. Dessverre er det ikke så enkelt, og det er langt mer å ta hensyn til nå enn noensinne. Men ikke la det stresse deg. Med en dyktig regnskapsfører kan du sove godt om natten uten å bekymre deg for selskapets regnskap. ...

Les mer
Image
18. Mars 2019
Publisert kl. 18.03.2019
Vi tilbyr skybaserte økonomisystemer

Det lønner seg å velge en regnskapsfører som tilbyr digitale, skybaserte tjenester. I dag er denne muligheten også noe de fleste forventer seg. De aller færreste er interessert i å frakte med seg bilag i en pose for å levere dem til regnskapsføreren sin. ...

Les mer
Image
04. Mars 2019
Publisert kl. 04.03.2019
Regnskapsvettreglene: Våre aller beste tips

Å være ansvarlig for en virksomhet kan være litt av et eventyr, og å komme i mål med regnskapet kan på mange måter sammenlignes med å bestige et fjell. På veien vil du oppleve både spenning og utfordringer. ...

Les mer
Image
18. Februar 2019
Publisert kl. 18.02.2019
Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører?
Lurer du på hva som egentlig er forskjellen på en revisor og en regnskapsfører? Du er ikke alene! Det er mange som syns det er vanskelig å skille det ene fra det andre. I Revisorkollegiet er vi så heldige at vi både har revisorer og regnskapsførere, og nå vil vi gjerne benytte anledningen til å forklare deg hva som skiller oss. ...
Les mer
Image
04. Februar 2019
Publisert kl. 04.02.2019
Nå skal det skattes av bonuspoeng og gaver, og aksjeloven forenkles - les om de nye lovene som trådte i kraft ved nyttår

Nytt år betyr nye lover og regler innen regnskap. Her har vi samlet opp de viktigste. Noen av endringene er blitt grundig omtalt i mediene, som skatt av bonusreiser, naturalytelser og gaver. Noen har gått så langt og sagt at det blir vanskeligere å være arbeidsgiver, og dyrere å være ansatt. ...

Les mer
W:
H: