Hamburger
Send
Avbryt
Close
Image
04. Juni 2020
Publisert kl. 04.06.2020

Nye oppdateringer fra Revisorforeningen

I siste nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du blant annet informasjon om at det foreslås en ordning med lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb og at det gjeninnføres legemelding ved lengre fravær. Vi tror det også kan være nyttig å laste ned veilederen for hjemmekontor som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller trenger bistand fra oss.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål

Nyhetsbrevet finner du her:
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455F44714340504071464259/43435A447345455D4272444A514671?noTracking=true
W:
H: