Hamburger
Send
Avbryt
Close
Image
11. Januar 2021
Publisert kl. 11.01.2021

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen

I årets første nyhetsbrev fra Revisorforeningen er det omtalt vedtatte skatte- og avgiftsendring for 2021 med hovedvekt på viktige endringer for personlige skattytere, samt viktige merverdiavgiftsendringer og andre avgiftsendringer for 2021.

Her kan dere blant annet lese om:
  • Forfall forskuddsskatt for personlige skattepliktige
  • Skattefrie gaver og naturalytelser
  • Boligverdi ved kommunesammenslåing
  • Formuesverdi fast eiendom
  • Innfører merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling
  • Endret tidfesting av mva ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

 Link til nyhetsbrevet finner du her:
 
Nyhetsbrev fra Revisorforeningen

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.
 
W:
H: